PRIMARIA COMUNEI VLADESTI

Judetul Galati

ANGAJARI

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA VLADESTI
TEL./FAX 0236 343 299
NR. 3650/29.11.2012


A N U N T

Institutia publica Comuna Vladesti organizeaza examen de promovare in grad principal si superior, prin transformarea posturilor in limita functiilor publice rezervate promovarii.

Rezultatul final Detalii nr. 1514/10.04.2020
Rezultat final examen Detalii SEF SVSU
Raport final examen referent Detalii SEF SVSU
Rezultatul probei interviu Detalii Nr. 2628/29.08.2019
Rezultatul probei scrise Detalii Nr. 3626/29.08.2019
Rezultat final al examenului de promovare Detalii in gradul profesional imediat superior celui detinut, organizat in data de 02.07.2019 (proba scrisa)
Rezultatul probei interviu Detalii Nr. 2862/02.07.2019
Rezultatul probei scrise Detalii Nr. 2858/02.07.2019
Anunt concurs Detalii Nr. 2395/27.09.2019
Anunt concurs Detalii Nr. 1526/09.05.2018
Anunt Angajare Detalii Nr. 3904/28.12.2017
Comisia de concurs nr 3797/03.11.2016 Detalii Anunt concurs sef serviciu
Comisia de concurs nr. 3776/02.11.2016 Detalii ANUNT
Anunt Detalii pentru aprobarea Regulementului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar [...]
Anunt concurs Detalii pentru ocupare aunui post vacant de sef serviciu pe perioada nedeterminata
Anunt Concurs Detalii pentru ocuparea functiei contractuale de sef serviciu vacanta in statul de functii
Anunt Detalii privind stabilirea principiilor generale de ocupare a uni post vacant sau temporar vacant
Anunt depunere dosare Vladesti Detalii privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Anunt Conditii Participare Detalii Post - Sef Serviciu
Proces Verbal - incheiat la data de 02.03.2015 Detalii privind comunicarea rezultatului final pentru ocuparea functiei de Inspector Gradul III
Proces Verbal - incheiat la data de 02.03.2015 Detalii privind comunicarea rezultatului final pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta - paznic
Comunicare rezultat interviu Detalii pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta - paznic
Comunicare rezultat interviu Detalii pentru ocuparea functiei de Inspector Gradul III
Comunicare rezultat proba scrisa Detalii pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta - paznic
Comunicare rezultat proba scrisa Detalii pentru ocuparea functiei de Inspector Gradul III
Anunt rezultat concurs privind ocuparea postului vacant Nr. 538/20.02.2015 Detalii
Anunt Concurs 04.02.2015 Detalii - Post de paznic, studii (G) - Post de inspector, studii superioare
Anunt concurs promovare Detalii