PRIMARIA COMUNEI VLADESTI

Judetul Galati

COMUNICATE DE PRESA - detalii

» Inapoi 14.06.2011 12:02

Primaria Comunei Vladesti titular al proiectului " Reabilitare drumuri comunale",anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata de catre ARPM Galati,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata,pentru proiectul sus mentionat,propus a fi amplasat in intravilanul satelor Vladesti si Branesti,comuna Vladesti,judetul Galati.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul ARPM Galati,str.Regiment 11 Siret,nr. 2,in zilele de luni-vineri intre orele 8:00-14:00,precum si la urmatoarea adresa de internet http://arpmgl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt,pana la data de 21.06.2011