PRIMARIA COMUNEI VLADESTI

Judetul Galati

Secretar cv

NUME SI PRENUME:

Basarabi Gigel

ADRESA:

com. Vladesti, jud. Galati, cod. 807335 

TELEFON:

Mobil: 0786 100 313

E-MAIL:

gbasarabi@yahoo.com

CALIFICARI:

- 1992 - 21.03.2013 secretar u.at.comuna Scinteiesti,Jud.Galati
          - 21.03.2013 pana in prezent secretar u.a.t. comuna Vladesti

STUDII:

- Universitatea Danubius Galati - Facultatea de Drept
- Universitatea Danubius Galati - Masterat - Drept si administratie publica europeana

ABILITATI:

- cunostinte operare P.C.